Kull 24

Antal hanar: 4   Antal tikar: 3


Födelsedatum: 2008-03-14

e. LPII Bella Nova's Au Elliot "Elliot"

u. SE U(U)CH Renarder's SW.T.N.Nebcina "Kola"

Renarder's Auran Cefamox "Figaro"  (hane)


Hd: B     Ad:     Ögon: 

Ägare: Lars Bengtsson, Danderyd

Avliden 3/7-19


Övrigt: Genomförd funktionsbeskrivning, Känd mental status

Renarder's Auran Erymax "Billy" (hane)


Hd:     Ad:    Ögon: 

Ägare: Suzan Edström, Sundsbruk

Avliden 27/5-10


Övrigt: Genomförd funktionsbeskrivning

Renarder's Auran Cedax "Sixten" (hane)


Hd: A     Ad: ua    Ögon: PRA-testad genotyp A  Degenerativ encefalopati: Normal/Clear

Ägare: Andreas Sommarström, Linköping


Utställning: 1 Jkl 2 Jkk

Jakt: Godkänt apporteringstest, 2:a pris Ökl Tollingjaktprov, 2:a pris Nkl B-prov

Övrigt:  Genomförd funktionsbeskrivning, Känd mental status

Renarder's Auran Orelox "Max" (hane)


Hd: A     Ad: ua   Ögon: 

Ägare: Anders Nyström, Trosa


Övrigt: Genomförd funktionsbeskrivning, Känd mental status

Renarder's Auran Amimoxa "Kajsa" (tik)


Hd:      Ad:      Ögon: 

Ägare: Maya Lindahl, Linköping


Övrigt: Genomförd funktionsbeskrivning Känd mental status

Renarder's Auran Maxipima "Titzy" (tik)


Hd:       Ad:      Ögon:     

Ägare: Anders Johansson, Sankt Anna

Renarder's Auran Lexinora "Marley" (tik)


Hd:       Ad:      Ögon: 

Ägare: John Hall, Linköping


Övrigt: Genomförd funktionsbeskrivning, Känd mental status