För att komma till respektive hunds sida på avelsdata klicka på deras namn!

   1993-03-27              1994-03-09              1996-01-10                 1996-08-02             1997-01-03                  1997-03-22

   1998-01-20              1998-05-06              1999-02-07                1999-06-09              2000-08-07                2001-03-15

   2002-03-01               2002-04-19              2002-12-17                 2003-10-29             2004-07-03              2005-01-25

   2005-06-18               2006-06-12              2006-11-28                2007-02-26             2007-10-19               2008-03-14

   2009-02-09               2010-02-18              2010-11-24                 2011-04-24             2012-05-16               2014-02-05

   2015-03-07               2015-12-25              2016-08-28                2017-03-01              2018-07-24               2020-03-02